SØKNAD OM TRENINGSTID I MJØNDALSHALLEN

Det åpnes for å søke om treningstider for sesongen 2020/2021. Søknadsfrist er onsdag 6.mai.

Dersom din klubb/ditt lag ønsker å bli vurdert i tildelingen av treningstid i vår fotballhall eller flerbrukshall sesongen 2020/2021 bes dette meddelt på mail til kjetil.andre.bergh@drammen.kommune.no innen onsdag 6.mai 2020.

Søker må oppgi:
• Ønsket treningsdag(er)
• Ønsket treningstid
• Ønsket leieperiode(fra-til)

Når det gjelder timepris så skal prisene for kommunale idrettshaller i Drammen harmoniseres i juni måned. MSK vil avvente dette før prisene for utleiesesongen 2020/2021 i Mjøndalshallen fastsettes.

Fordeling av treningstider foretas med bakgrunn i innkommende ønsker. Tildeling gjøres etter kriteriesett vedtatt av MSK`s styre. Vi tar sikte på å sende ut leieavtaler for sesongen 2020/2021 i løpet av mai/juni måned.

Dersom du ikke lenger er kontaktperson for din klubb, vennligst videresend mailen til ny kontaktperson.

Hvis det er spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Kjetil A. Bergh
Daglig leder
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS
Mjøndalshallen
Tlf 913 31 243 – www.mjondalshallen.no

Del med dine venner!

Facebook
Twitter