Ekstraordinært årsmøte

Styret i MIF kaller inn til ekstraordinært årsmøte den 13.12.16 kl. 18.00 på MIF-Huset.

I henhold til lovens §19,2 organiserer MIF de til enhver tid idrettslige aktiviteter som ligger nedfelt i foreningens organisasjonsplan. I henhold til §15,1 skal organisasjonsplanen vedtas av årsmøtet.

Styrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er:

Styret i Mjøndalen Idrettsforening foreslår en endring i foreningens organisasjonsplan ved at idretten Baseball tas inn på programmet som et prosjekt under styret i klubben. Oppdatert organisasjonsplan erstatter tilsvarende vedtatt under sak 7 i årsmøte av 08.03.16 og er hjemlet som tilstrekkelig for inntak av idretten Baseball iht. lovens §15,1 og §19,2.

Oppdatert organisasjonsplan ligger som saksunderlag til forslaget.

Forslaget til organisasjonsplan kan hentes opp her. Eneste endring er boksen for Baseball.

Styrets motivasjon for å ta inn Baseball vil bli presentert på det ekstraordinære årsmøtet. En gruppe barn under ledelse av ildsjelene Carl- og Rakul Davis har gjennom sommeren og høsten 2016 kommet i gang med sporten her i Mjøndalen. Fra MIF sin side har vi stilt oss positive til engasjementet og gitt ulike mindre bidrag inn i aktiviteten. Styret anser utviklingen i gruppa som svært positiv og ønsker å gi ytterligere støtte og samtidig få en nærmere relasjon til idretten. Ved å ta aktiviteten inn som et prosjekt direkte under styret, og ikke i denne omgangen som en egen gruppe, får man en smidig inngang i foreningen. Ildssjelene kan konsentrere seg om utvikling av gruppa innenfra. Prosjekt Baseball er i samsvar med det strategiske ønsket om et bredere idrettstilbud i foreningen og har kun møtt positivitet innad i Mjøndalen I.F

Del med dine venner!

Facebook
Twitter