Forslag fra styret til Årsmøtet

I forbindelse med utviklingen av Consto Arena fremmer styret forslag om økning av kapitalen i Mjøndalen Stadion AS.

Mjøndalen IF har i 2018 inngått en avtale med Mjøndalen Boligutvikling AS og Profier AS omsalg av del av stadiontomt. Det har ligget som forutsetning for salget og hele prosjektet atgevinsten fra tomtesalget skal finansiere foreningens andel av det nye bygget som oppføres.Ved kommunal godkjennelse av byggeprosjektet i februar 2019 er tomtesalget endeligrealisert.

Vår utbygging skjer som for øvrige tiltak på stadion i regi av Mjøndalen Stadion AS. Gevinst fra salg av tomt må derfor skytes inn i selskapet. Styret foreslår med dette:

Foreningens gevinst ved salg av deler av stadiontomt, kr. 15.000.000, skytes inn som nyaksjekapital i Mjøndalen Stadion AS ved tegning av 15.000 aksjer av kr. 1.000 i emisjonsom gjennomføres i selskapet.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter