Full fart på Solsiden

Endelig - utbyggingen av Solsiden er i gang.

Som noen av de førstefagarbeiderne påanlegget finner vi fra IsachsenanleggslederStefan Helgesen og ansvarlig for VA, Rasmus Lahell. Begge to ganske så ivrige på å komme i gang. Som første jobb å sikre byggeplassen med gjerder.

Den som harbest utsikt til anlegget er ikke unaturlig anleggslederen for hele prosjektet, Ola Rækken, fra Consto. Med «pole position» fra sitt vindu i 2. etasje i Hagatjernveien 10 kan Ola følge prosjektetfra minutt til minutt.Eiendommen Hagatjernveien 10 blekjøpt av MIFhøsten 2018 ogleiesut til Consto gjennom hele byggeperioden. En ganske så smidig løsning for alle parter.

Consto har lang erfaring med oppføring av bygg av typen som nå kommer langs Hagatjernveien. Det er ikke til å unngå at det under en slik utbygging blir noe støy og ulemper for de nærmeste naboene. Mest til å begynne med, mindre etter hvert.Ref. lenketilbrev som Constoved oppstartenharsendt til berørte naboer: http://felles.web3.siteman.no/mif.no/filarkiv/File/Varseltilnaboer.pdf

En annen som får mye å gjøre med Solsiden fremover er prosjektleder Einar Amundsen i selskapet Profier. Einar har vært sentral i planlegging og utvikling av prosjektet og gleder seg over at vi endelig er i gang. Det har vært en lang reise framtil dit vi er nå. Interessen for leilighetene i prosjektet har vært overveldende og vi i Profier er strålende fornøyd med nå å komme i gang fysisk. Takk til Nedre Eiker Kommune for profesjonell saksbehandling og takk til MIF for alle bidrag underveis. PS – fortsatt leiligheter til salgs. Lenke til Solsidens hjemmeside her

For Mjøndalen Idrettsforening er utviklingen av et eiendomsprosjekt i flerehundremllionersklassen et heftig tiltak. Som idrettsforening har vi noen ganger tendens til ågå opp i vektklasserhvorutfordringene er store. Styret i MIF og styret iMjøndalenStadion AS (100% eiet av MIF) har sammen med fotballgruppahåndtert prosjektet fra foreningens side.Klubbenhar allerede fått synligeeffekter av utviklingen ved atdelprosjektet Solløshjørnetsto ferdigtil Viking kampensenhøsten 2018 med garasje, lager,kontorer, billettbod og ikke minst verdens flotteste MIF Shop.Før seriestart i 2019 skal nyefasiliteter for speaker og mediabygges utoppunder tribunetaket.

FotballstadionutviklerKenneth Karlsen(mange titler på den karen) oghjelpemann Per Fjeld-Olsen harkoordinertmye på MIF sin side i prosjektet. Kenneth sier:Med Solsidenvil Consto Arena få en helt unik atmosfære.Vi skaper den mest intime fotballstadion i landet.Mjøndølingers entusiasme og lidenskap fortjener en arena som reflekterer stemningen tilbake til publikum. Vi bygger vår fotballkatedral. Kommunen ga ossi 2011 ansvaret for å utvikle stadionområdet. Vi har allerede før utvikling av Solsidenen svært god arena for toppfotball. TV selskapene liker bildene som skapes på Consto Arena. NFF legger landskamper til stadion.Consto Arenaer med 1800 brukstimer i åretogså et anleggfor barn og unge.Med snartopp mot500beboere inne på det gamle stadionområdet føler jeg at vi har levert på oppgaven vi påtok oss.Per følger opp med: At det er idrettslaget i Mjøndalen som har initiert en sentrumsutvikling med investeringsramme i området 700-800 millioner er ganske spesielt.MIF sto i 2011 ifare for å bli degradert på grunn av en utslitt stadion. I 2019 skal vi spille i den øverste serien og igjen profilere tettstedet vårt ogtilhele Norge.Vihari lokal målestokk blitt enganske stor bedrift medca 40 ansatte ogharet større tilbud til barn og ungdom enn noensinne. Utvikling av idrettsanlegg ligger i det brunhvite DNA`et. MIF er på sitt beste når vi bygger.

Lagånd, innsats og kameratskap………………..

Del med dine venner!

Facebook
Twitter