Isachsen Stadion

Mjøndalen Fotball har inngått avtale med Isachsen Gruppen AS om stadionnavn.

Om avtalen sier sports- og administrasjonssjef i Mjøndalen Fotball, Kenneth Karlsen, følgende: Jeg er svært tilfreds med at vi har landet denne avtalen med Isachsen Gruppen AS. For det første er dette en god økonomisk avtale for oss. For det andre er den et kommersielt gjennombrudd for oss i en større sammenheng og for det tredje – og ikke minst – det er veldig hyggelig at det er nettopp Isachsen Gruppen som vi får til denne avtalen med. Selskapet har vært en viktig samarbeidspartner over flere år og at vi nå får en enda tettere relasjon er et viktig steg for oss i videre utvikling. Isachsen har verdier så tett opp til oss som det er mulig å komme. Deres slagord «Vi gjør det» er tydelig i all deres adferd og fullt mulig for oss å identifisere oss med.

Om kommentarer etter offentliggjøringen sier Kenneth: For en fotballklubb er navnet på stadion en viktig identifisering. Vi er klar over at en link til en ekstern aktør kan være kontroversielt. Samtidig må vi ta virkelighetens verden inn over oss. Mjøndalen I.F er nå i en del av fotballverden hvor vi må hente inn inntekter der hvor næringslivet finner attraktive kommersielle produkter. For oss er salget av stadionnavnet en ny brikke i et langsiktig «stein på stein» prosjekt. Vi anser det som klart viktigst å få realisert et viktig anlegg for bygda.

Hvordan har reaksjonen vært etter offentliggjøringen? I det store og hele, svært positivt. Majoriteten av innspill på ulike nettfora har god forståelse for avtalen. Det gleder oss at mange har catchet at nettopp Isachsen Gruppen AS er god partner for oss. Folk har fått med seg at Isachsen har vært og fortsatt er helt sentrale i den utviklingen som skjer på stadion. Også svært godt mottatt at stadionnavnet er relatert til en stor lokal bedrift og arbeidsgiver.

Til sist – blir Isachsen Stadion klar til seriestart? For å svare i ånden til Isachsen Gruppen – ja, vi gjør det.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter