SYKKEL + MIF = SANT

Et enstemmig årsmøte godkjente Sykkel som ny idrett og 10.03.15 dermed som en ny merkedag i vår historie.

Sykkel er en idrett i vekst og med ambisjon om å bli landets største mosjonsidrett. Som Idrettslaget med stor og tykk I her i Mjøndalen føler MIF det som helt naturlig å ta idretten opp på programmet. Sykkel er godt egnet for alle aldersgrupper og vil for MIF være et bidrag i kommunens satsning på bedret folkehelse. For våre vinteridretter bandy og ski er sykkel en komplementær idrett som begge vinteridrettene allerede har syslet med. Videre ligger det synergi i utnyttelse av anlegg både på Vassenga ogMIF-hytta.MIF håper også at sykkel blir en aktivitet for hele familien og at det for ungdom som i overgangen til voksen faller ut av andre idretter vil være aktuelt å forsøke seg på sykkel

Det første styret i sykkel består av Erik Gevelt som leder og med medlemmene Toni Molin, Ivan Nilsen, Frode Myrvang, Ingvild Elise Ihle og «sykkelkjendis» Ole Kristian Stoltenberg. Med dette er det første styret bredt sammensatt fra andre av våre idretter og med nye krefter utenfra i tillegg. Ut over styret opprettes det umiddelbart et eget «sportsutvalg» med Trond Iversen som leder som ser på idrettsfaglig innhold og setter rammer for de ulike aktivitsgruppene. Mjøndalen Sykkel ønsker å gi et bredt tilbud innen grenene Landevei og Terreng tilpasset ulike aldre og nivåer. Det er et stort ønske om deltagere også på «lavterskel» nivå.

Det nye styret har noen hektiske uker foran seg for å forberede oppstart og første sesong. Ta gjerne kontakt med Erik Gevelt på [email protected] eller på mobil 986 55 694 hvis du ønsker å melde deg som deltager eller frivillig i gruppa. Sykkel i MIF skal tilrettelegges fra 7-8 års alderen og oppover og styret er særlig interessert i å komme i kontakt med foreldre til de yngste årgangene. Sykkel vil om noen uker få egen nettside integrert på mif.no. Gruppa kan også søkes opp på Facebook.

Nedenfor ser du bildet av første utgave av rygen på vår egen sykkeltrøye. Det blir kult å sykle i brunt.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter