MIF med innspill til programarbeidet i partiene

Det første lokalvalget i nye Drammen skal gjennomføres høsten 2019. MIF har sendt et omfattende dokument til de lokale partiene med våre meninger i saker som gjelder idrett og frivillig sektor.

Mjøndalen Idrettsforening er med ca 1.700 medlemmer den største frivillige organisasjonen i Nedre Eiker. Også innenfor nye Drammen vil vi være blant de største aktørene i frivillig sektor.MIF har gjennom våre 108 år bidratt til utviklingen av Mjøndalen og Nedre Eiker og vil naturlig nok fortsette med dette inn i den nye kommunen. For programarbeidet som nå gjøres i partiene fremmer vi med dette våre synspunkter på saker som er viktige for oss, vårt nærområde og den nye kommunen.

I Mjøndalen IF har vi en holdning til at vi som en stor frivillig organisasjon er en samfunnsaktør ut over de grunnleggende idrettslige aktivitetene. Dette på bred front. Kommunen er i mange sammenhenger den viktigste medspilleren som tilrettelegger, planmyndighet, bevilgende myndighet og samarbeidspartner. Til den nye kommunen melder vi helt overordnet at MIF er på tilbydersiden og hvor vi ønsker utvidet samhandling mellom frivilligheten og kommunen til det beste for utviklingen av lokalsamfunnene og kommunen som helhet.

Daglig leder i MIF, Per Fjeld-Olsen, sier om bakgrunnen for dokumentet: MIF ønsker fra dag 1 å påvirke hvordan den nye kommunen innretter seg i forhold til idrett, frivillighet og stedsutvikling i Mjøndalen. Et sted å starte er å veiledede politiske partiene i nykommunen om retningsvalg til det beste for disse forholdene.

Hele dokumentet kan du lese her

Del med dine venner!

Facebook
Twitter