Idrettsdebatt på MIF-Huset

Idrettsrådet har invitert våre politiske partier og idrettslagene til debatt på MIF-Huset mandag 24.08 kl. 19.00.

Kommuneplanarbeidet i Nedre Eiker har folkehelse som en gjennomløpende rød tråd for neste periode. Det gjelder dagens befolkning og den befolkningsvekst en regner med fram til 2026. Planen beskriver at Nedre Eiker kommune skal arbeide aktivt for å sikre at barn og unge får en god oppvekst med mulighet til utfoldelse og mestring.

Idrettens utfordringer til politikerne i Nedre Eiker er følgende:

 Hvordan vil man imøtekomme det store underskuddet på hallkapasitet?

 Vil man forplikte seg til å bygge en ny hall i tilknytning til en skole i løpet av 4-årsperioden?

 Hvordan ønsker politikerne å samarbeide med idretten for å nå ambisjonene om forbedring av folkehelsa?

Møtet er en unik mulighet til å få politikerne i tale påområder som er helt avgjørende for utviklingen av Mjøndalen I.F.

Styret i MIF oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å stille på møtet.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter