Innkalling til Årsmøte

Styret i MIF kaller med dette inn til ordinært Årsmøte på MIF-Huset tirsdag 10.03 kl. 18.00.

Sakspapirer deles ut på møtet, men vil også ligge til gjennomsyn for medlemmene på kontoret på CONSTO arena (Stadion) fra 03.03.20. Årsmøtet er åpent for medlemmer som har fylt 15 år og som har vært medlem av MIF i minst en måned før møtet. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på møtet.

Ordinær generalforsamling i Mjøndalen Stadion AS holdes samme sted og samme dag kl. 17.30. Åpent for alle medlemmer.

Årsmøter i de ulike gruppene holdes i ukene fremover. På disse møtene har du mulighet til å påvirke hvordan din gruppeutvikles. Info om møtene blir lagt ut på de enkelte gruppenes hjemmesider.

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 10.03.20

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle MIFs årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett 2020.

5. Behandle MIFs gruppeårsmeldinger, regnskap i revidert og budsjetter for 2020.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Behandle MIFs organisasjonsplan.

9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9, herunder:
v Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Representantskapet med leder, tolv medlemmer og tre varamedlemmer. d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Del med dine venner!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
X