Lars Granaas overtar stafettpinnen fra Kjetil

Lars Granaas er ansatt som ny utviklingsansvarlig i Mjøndalen Fotball. Lars etterfølger Kjetil Bergh som i disse dager tiltrer stillingen som daglig leder i Mjøndalshallen.

Lars Granaas er født ogoppvoksti Drammen, men nå bosatt i Lier.Han er utdannet førskolelærer, tatt og tar ulike trenerkurs og gjennom en lang karriere gått»livets skole» som aktiv fotballspilleri våre øverste divsjoner.Defem foregående årene som et hardtarbeidende forbilde for andreherhos oss i Mjøndalen. Om jobben somutviklingsansvarligsier Lars:

Det er første gangen jeg er på denne siden av bordet i en klubb. Mye nytt å sette seg inn i, men svært lærerikt. Den første tiden vilnok gå med til å sette seg godt inn i alle forhold og videreføre disse. Etterhvert håper jeg å kunne være med å sette et tydelig preg på utviklingen videre. Blant annet ønsker jeg å jobbe tett opp mot både trenere og enkeltspillere.

Sammenslåingen av Toppfotball og Breddefotball er en endring jeg bare ser positivt på. Vi ønsker å legge mer ressurser inn mot de yngste lagene. Kompentanse skal deles og vi må ta ansvar for «dannelse» av alle unger som kommer til oss både som mennesker og idrettsutøvere.

Noe annet jeg ser veldig frem mot er det gryende trenersamarbeidet mellom idrettene i MIF.Vi måutnytte kompetansen som ligger i de ulike gruppene på tvers av disse. I det videre tar vi i Fotball gjerne en koordinerende rolle i dette samarbeidet og med et mål om at det på sikt skjer som en helt naturlig del av det å være trener i MIF.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter